Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Blocul Național Sindical (BNS), anunță, în data de 12.04.2018, publicarea regulamentului pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului Creative START.

Regulamentul poate fi accesat aici. Anexele la regulament sunt disponibile aici.

Corrigendum 1 la regulamentul de concurs (publicat 26.07.2018): corrigendum și anexa 8 actualizată (lista domeniilor de activitate eligibile).

Corrigendum 2 la regulamentul de concurs (publicat 26.09.2018): corrigendum pentru modificarea calendarului de concurs.

Corrigendum 3 la regulamentul de concurs (publicat 23.10.2018): corrigendum pentru modificarea calendarului de concurs.

Rezultatele procesului de evaluare a planurilor de afaceri pot fi descarcate de aici. Eventualele contestatii se depun conform regulamentului si calendarului, utilizand formularul ce poate fi descarcat de aici

Rezultatele finale ale procesului de evaluare a  planurilor de afaceri depuse in cadrul proiectului Creative Start pot fi vizualizate aici.

Depunerea planurilor de afaceri este posibilă începând cu data de 23.04.2018, ora 10:00, în secțiunea Concurs din acest website.

 

Alte informații relevante cu privire la cadrul legal în care se derulează concursul de planuri de afacere pot fi găsite în următoarele documente:

- Schema de ajutor de minimis asociată concursului de planuri de afaceri poate fi accesată aici;

- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aplicabil proiectului Creative START poate fi accesat aici;

- Orientări generale privind accesarea finanțărilor din POCU 2014-2020 - disponibil aici;

- Informații generale cu privire la mecanismele de funcționare ale ajutorului de stat/ajutorului de minimis pot fi găsite aici