02 noiembrie 2018

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în calitate de beneficiar al proiectului Creative START (POCU/82/3/7/105021), publică astăzi, 2 noiembrie 2018, rezultatele finale ale procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concursul organizat în acest proiect.

Documentul prezentat mai jos prezintă cinci categorii de aplicanți, în funcție de situația lor după ce planul de afaceri a fost evaluat în conformitate cu regulamentul de concurs Creative START:

– planuri de afaceri propuse pentru finanțare în proiect (75 la număr);

– planuri de afaceri propuse pentru a fi incluse pe lista de rezerve (10 la număr);

– planuri de afaceri admise în faza A a evaluării, dar care nu au întrunit punctaj suficient pentru a putea fi propuse pentru finanțare sau pentru lista de rezerve (41 la număr);

– planuri de afaceri respinse în faza A a evaluării (17 la număr);

- planuri de afaceri retrase din competitie la solicitarea deponentului (2 la numar).

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt prezentate aici.

Persoanele care au fost selectate pentru finanțare vor primi în cursul zilelor următoare un calendar detaliat al activităților la care urmează să participe, în conformitate cu graficul de implementare a proiectului Creative START.

Pe scurt, următoarele două etape importante din proiect sunt:

– Începând cu data de 4 noiembrie 2018 demarează activitatea de practica la care trebuie să participe în mod obligatoriu toate persoanele propuse pentru finanțare, în cazul în care doresc să obțină efectiv această finanțare nerambursabilă. Această activitate durează 2 luni;

– Începând cu data de 4 ianuarie 2019 demarează activitatea de furnizare, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat a planurilor de afaceri selectate în proiectul Crative START. Aceasta activitate va dura 3 luni.

Multumim tuturor persoanelor implicate in proiect si felicitam castigatorii!